Fallskydd

Fallskydd brunnar MIA Fallskydd

MIA Fallskydd är framtagna för att förhindra fallolyckor i brunnar. Dessa olyckor drabbar i flesta fall barn som av nyfikenhet eller oavsiktligt trillar ner i oskyddade brunnar. Varje år sker olyckor i oskyddade brunnar, allt från skrapsår och stukningar till dödsfall.

Enligt ordningslagen från 1993 krävs det erforderlig  säkerhetsanordning på samtliga brunnar, oberoende på plats och typ av brunn. Med framhållning att alla brunnar i områden där barn vanligen vistas. Lagen är retroaktiv och innefattar nyinstallationer och även befintliga brunnar.

För att undgå merkostnader för omsättning av gamla brunnar kan man istället installera ett MIA FALLSKYDD som finns för samtliga brunnar med invändig diameter 280-640mm. MIA FALLSKYDD är tillverkade av syrafast/rostfritt stål för en hållbar och lång livslängd. Hållfasthetsprovningar är utförda av SP (Sveriges Tekniska Forskningsinstitut ) för att säkerställa  att alla de krav som ställs i Boverkets Handbok ”Barnsäkra Brunnar” uppfylls.

Visar alla 9 resultat