Pågjuten packning MIA-PUR

Pågjuten packning MIA-PUR

Mardam Agentur AB har tagit fram en ny serie segjärnsbetäckningar för betongbrunnar och plastbrunnar. Vi har vidareutvecklat funktionaliteten och förbättrat kvalitén.

Betäckningarna uppfyller givetvis EN 124 och finns i belastningsklasserna D400 och F900. MIA-PUR finns både i runda och fyrkantiga varianter, i storlekar från 200/160, med förmonterade teleskoprör för plastbrunn, upp till A1000, ett monster till betäckning med lock-i-lock. Vi räknar med en löpande utökning av sortimentet, efterhand som efterfrågan ökar.

  • De runda locken/gallerna/silarna är försedda med en äkta pågjuten packning av polyuretan, som reducerar risken för ”klapper” och som avsevärt förlänger livslängden på betäckningen.
  • Den pågjutna packningen är måttanpassad till ramarna med i stort sett obefintligt spel, vilket ger locken minimal rörelsemöjlighet i ramarna och därmed ytterligare förlänger livslängden.
  • De rektangulära gallerlocken är punktupplagda, också för att reducera risken för ”klapper”.
  • De runda locken/gallerna/silarna är försedda med låsarmar, upp till tre stycken för ännu bättre låsning och de rektangulära gallerna har flexlås.
  • Låsningen är förfinad och optimerad för att locken och gallerna ska ligga dikt an ramarna i alla situationer.
  • Spetthålen i alla locken är täta men kan även fås ventilerade.
  • Lock och galler öppnas vertikalt med ett locköppningsverktyg, Locköppnare Universal.

Visar 1–12 av 42 resultat