Tektoseal® geomembran

Tektoseal® Aktiv är en ny lösning för miljöeffektiv konstruktion och för grundvattenskydd. Det är en mekanisk förstärkt geotextil som absorberar och binder petrokemiska ämnen. På grund av den höga uppsugningsförmågan är produkten speciellt effektiv vid skydd av grundvatten efter olyckor som riskerar förorening. Med Tektoseal® Aktiv undviks förorening av grundvatten på de platser där det finns risk för olja och bensinläckage. Produkten kan exempelvis användas till uppställningsytor som en bas för temporära tankstationer och parkeringsplatser. Tektoseal® aktiv kan installeras i vatten och fungerar då som en skyddande, absorberande oljebarriär både vertikalt och på vattenytan. 

Tektoseal® Sand är en geokomposit bestående av tre lager med inkapslad kvartsand som möjliggör installation av geofilter under svåra platsförhållanden. Den massiva vikten, 10 000g/m2, underlättar installation och ger ett bättre skydd mot rörelser av geofiltret. Detta medför även en problemfri och filtreringsstabil installation under vatten. Den höga gramvikten bidrar till ett bevisat långsiktigt skydd i deponimiljöer. Förutom de utmärkta skyddande egenskaperna besitter Tektoseal® Sand goda friktionsegenskaper för användning i släntområden och är relativt kostnadseffektiv att installera.

Tektoseal® Clay är en tunn kombiprodukt, mindre än 10mm tjock, bestående av tre komponenter en vävd geotextil, natriumbentonitgranulat för tätning och en nålfiltad geotextil. Produkten har god tätningseffekt eftersom natriumbentoniten har god förmåga att svälla, vilket också ger en självläkningseffekt som skydd mot mekanisk skada. Eftersom produkten är tunn innehåller den inte lika stor mängd tätningsmaterial som en vanlig bentonitmatta, vilket ger mindre utgrävd mark som då bidrar till effektivare volym. På grund av hög kemisk resistens har Tektoseal® bra hållbarhet och består av optimerade yttre friktionsegenskaper, vilket gör den lämplig för användning i branta backar. Tektoseal® Clay kan användas som vätskebarriärer vid konstruktion av tunnlar och djupt grundade underjordiska strukturer. Den primära användningen av dessa produkter är att kontrollera läckage av vatten genom byggnadsväggen. Tektoseal® Clay anses bättre vid användning i trycksatta ökade vattennivåer och alla jordbundna betongväggar i moderna byggnads- och anläggningsstrukturer.

Andra mått/dimensioner/kvaliteter/styrkor etc offereras på begäran. Vi förbehåller oss rätten till ändringar av produkt och felskrivningar.