MIA-Storm PRO Clips

Ytterligare information

Färg

Gul

Nettovikt kg

0,02

RSK-nr. 5135644
Dagvattenkassett för fördröjningsmagasin, infiltrationsanläggning
Körbar med tillräcklig överbyggnad
Fullt inspektions/spolbart magasin

Skriv ut
Monteringsanvisning
RSK databas